Przedsiębiorstwa produkcyjne

Branża przemysłowa w dużej mierze uzależniona jest od sprzętu i systemów cyfrowych sprawujących kontrolę nad codziennymi operacjami. Zarówno maszyny produkcyjne, jak i systemy sterowania coraz częściej są zautomatyzowane. Tym samym podnoszą wydajność i zmniejszają koszty, ale niestety łączy się to również ze zwiększoną podatnością na cyberataki.
W celu zapobiegania zakłóceniom w funkcjonowaniu, przedsiębiorstwa muszą stale kontrolować dostęp do swojej sieci, monitorować ją i wykrywać zagrożenia w czasie rzeczywistym. Każde zainfekowane urządzenie, nieodpowiednio zabezpieczone porty sieciowe lub nieodpowiednio działające urządzenie sieciowe może być przyczyną przerwy w działaniu produkcji, a co za tym idzie przyczyną ogromnych strat finansowych. To właśnie ze względu na potencjalne zakłócenia linii produkcyjnej branża ta potrzebuje szczególnych środków ochrony sieci.

 

Wyzwania branży produkcyjnej

  • Łączenie się całego sprzętu produkcyjnego z siecią
  • Szybki czas reakcji na potencjalne zagrożenia
  • Zapewnienie technikom/serwisantom natychmiastowego dostępu do systemów produkcyjnych
  • Oddzielenie sieci biurowej od sieci produkcyjnej i nadawanie do nich dostępu według określonych reguł
  • Utrzymanie zaufania klientów i kontrahentów

Monitoring urządzeń sieciowych

Zapewnij prawidłowe działanie urządzeń sieciowych i zapobiegaj ich awariom. Z NACVIEW możesz mieć wgląd do szczegółowych informacji o kondycji urządzenia m.in. poziom zużycia procesora, wykorzystania pamięci czy obciążenia portów sieciowych.

Alerty i automatyzacja

Dostawaj na bieżąco alerty o zagrożeniach. NACVIEW skutecznie odcina od sieci potencjalnie niebezpieczne urządzenia i jednocześnie powiadamia o tym fakcie administratorów. Takie działanie podejmowane jest automatycznie na podstawie analizy logów przesyłanych do systemu z innych systemów bezpieczeństwa takich jak Firewall, SIEM, UTM itp.

Podwójna walidacja autoryzacji po adresie MAC

Zabezpiecz porty i ochroń sieć przed niechcianym urządzeniem lub użytkownikiem. Urządzenia przemysłowe pracujące w sieci zazwyczaj nie posiadają suplikanta 802.1X. Dlatego też, aby nieupoważniona osoba nie dostała się do sieci produkcyjnej wykorzystaj wbudowaną w systemie NACVIEW walidację, która dzięki odpowiednim protokołom weryfikuje każde urządzenie przed przyznaniem dostępu do sieci.

Konfiguracje przełączników

Uniknij błędów konfiguracji urządzeń sieciowych. NACVIEW umożliwia porównanie aktualnej konfiguracji przełącznika z historycznymi, dzięki czemu unikniesz błędów konfiguracji lub szybko usuniesz niepoprawnie wprowadzone zmiany.

Moduł inwentaryzacji

Pamiętaj o formalnościach. Dzięki szczegółowej inwentaryzacji wszystkich urządzeń, dziennikowi zdarzeń i liście zadań, możesz mieć wgląd do pełnej historii urządzenia i nigdy nie zapomnisz o kończącym się wsparciu lub umowie serwisowej.

Wsparcie dla lepszej segmentacji sieci

Podziel sieć na segmenty w celu ustalenia zasad dostępu do nich. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, gdzie wiele elementów wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, segmentacja sieci jest absolutną koniecznością. Dzięki szczegółowym politykom dostępu przydzielisz konkretne urządzenia do odpowiednich obszarów sieci.