Usługi i handel

Przedsiębiorstwa usługowe stoją w obliczu presji konkurencyjnej, aby wprowadzać innowacje, zapewniać wygodny dostęp do swoich usług i zabezpieczać dane klientów.
Wyciek danych klientów może skutkować ogromnymi stratami wizerunkowymi, a utrata własności intelektualnych może wpłynąć na straty finansowe.
Zapewnienie stałej widoczność, kontroli i monitorowania urządzeń, znacznie zmniejsza ryzyko, jednocześnie pomagając wykazać zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

Wyzwania branży handlowo-usługowej

  • Ochrona informacji stanowiących tajemnice firmowe
  • Zapewnienie szybkiego i prostego dostępu do sieci klientom i kontrahentom
  • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
  • Zapewnienie bezpiecznego i funkcjonalnego środowiska pracy
  • Zabezpieczenie sieci przed działaniem niebezpiecznych urządzeń

Profilowanie urządzeń końcowych

Kontroluj urządzenia dopuszczone do firmowej sieci. Niezbędnym elementem bezpieczeństwa jest nadzór nad tym, jakie urządzenia mają dostęp do sieci przedsiębiorstwa. Z NACVIEW możesz je monitorować pod kątem aktualności oprogramowania, zapory systemowej, aktualnego antywirusa czy uruchomionych procesów.

Konfiguracja VPN

Pozwól pracownikom na zdalny dostęp do sieci i jej zasobów. Obecnie pracownicy są bardzo mobilni, dlatego koniecznością jest zapewnienie im stałego dostępu do sieci firmowej i pracujących w niej systemów. NACVIEW umożliwia automatyczną konfigurację parametrów dostępowych do serwerów VPN, dzięki której pracownik bezpiecznie zaloguje się do zasobów firmy.

Sponsorowany dostęp gościnny

Daj gościom i kontrahentom możliwość zalogowania się do sieci. Dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem jest Captive Portal, gdzie odwiedzający akceptują regulamin, podają swoje dane i proszą tzw. sponsora (pracownika firmy) o akceptację dostępu. Pozwoli to wyeliminować niechcianych i anonimowych użytkowników w sieci gościnnej.

Integracja z MDM

Przygotuj sieć pod kątem polityki BYOD. Korzystanie z prywatnych urządzeń w celach służbowych ma wiele plusów, może też jednak narazić firmową sieć na szereg zagrożeń. Dzięki NACVIEW otrzymasz informacje o łączących się z siecią urządzeniach, m.in.: o wersji systemu operacyjnego, zainstalowanych aplikacjach, właścicielu urządzenia.

Monitorowanie zużycia zasobów drukarek

Kontroluj poziom zużycia zasobów drukarek. Kończący się toner lub inne zasoby niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu to prozaiczny problem, który jednak może irytować i zakłócać pracę. NACVIEW stale monitoruje rezerwy drukarki i informuje administratora o zbliżającej się wymianie, dzięki czemu można planować pracę i interweniować z wyprzedzeniem.